Privacybeleid

  • Kinezine vzw is de uitgever van Fantômas en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • We gebruiken die gegevens voor onze administratie, om u te informeren over ons werk, om steun te vragen en om onze online activiteiten te verbeteren.
  • Bij toegang tot en het gebruik van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid: wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, verleent u ons schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de hier omschreven doeleinden
  • U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken. U heeft eveneens te allen tijde recht op inzage en correctie van de u betreffende persoonsgegevens. Schrijf daarvoor een eenvoudig en kosteloos bericht naar sandra@fantomas.be. Voor verdere inlichtingen over ons privacybeleid kunt u hetzelfde e-mailadres contacteren.
  • Kinezine vzw verzamelt de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens in het kader van administratief abonnementenbeheer, zowel voor print als voor online. Wij geven deze gegevens niet door aan derde partijen. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde webserver en in onze beveiligde administratieve omgeving.
  • Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt met als doel u te informeren over onze activiteiten, u te verwittigen over uw abonnement en het verwerken van aanvragen en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging. U kan zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrieven.
  • Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden
  • Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en conform de Europese GDPR (General Data Protection Regulation oftwel Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege is.

Contact

Fantômas is een platform voor onafhankelijke filmkritiek dat reflecteert op een verscheidenheid aan filmculturen in België en daarbuiten. Het is een plek om je te verwonderen en te verdiepen in de wereld van film, je te laten verrassen door nieuwe vormen en contexten, en je te spiegelen aan interessante meningen en stemmen.

Met vragen voor de redactie kan je terecht op redactie@fantomas.be.

Lees mee

nieuwsbrief

Draag bij

doneer

Volg mee

facebook | twitter | instagram