Men zegt dat cinema een Méliès-traditie en een Lumière-traditie heeft. Volgens mij is er ook een Feuillade-stroming, een die op een wonderbaarlijke manier het fantastische van Méliès verbindt met het realisme van Lumière, een die mysterie creëert en dromen oproept door het gebruik van de meest banale elementen van het dagelijkse leven.
– Alain Resnais, Louis Feuillade, 1964.

 

Het filmkritische tijdschrift Fantômas vond voor z’n naam inspiratie bij een kameleontisch enigma uit de filmgeschiedenis. In de vroege jaren van de vorige eeuw bracht de Franse cineast Louis Feuillade de mysterieuze antiheld Fantômas van het gedrukte woord naar het bioscoopscherm. Daar vindt een ontmoeting plaats met film als populair massamedium en artistieke expressie, in verhalen en vormen die publiek, critici en kunstenaars blijvend inspireren. Die ontmoeting duurt tot vandaag, met een veelvoud aan nieuwe vormen en verhalen. Die veelvormigheid omarmen we.

De vele gedaantes van Fantômas

In een medialandschap dat al even snel wijzigt als het filmlandschap, heeft Fantômas de ambitie om via verschillende vormen van filmkritiek te reflecteren op een verscheidenheid aan filmculturen. We starten als een voornamelijk op tekstpublicaties gericht medium, gaan live in gesprek met en over film, en werken straks ook aan podcasts en video-essays. De basis voor dat alles is kritische verwondering. Als filmcritici lichten we de sluier van het mysterie zonder de meeslepende kwaliteiten van film te verdonkeremanen.

Te midden van een drukbezette filmkalender biedt het met zorg uitgegeven kwartaalblad een rustpunt. Een moment van reflectie bij zich ontwikkelende trends en stromingen. Naast dat genot van de verrijkende diepgang verhoudt de website zich online directer tot de actualiteit. Het perspectief van de lange adem in print versterkt onze positie ten aanzien van de dagelijkse ratrace. De publicaties op het web en op papier zijn ook aan elkaar gelieerd door de visuele identiteit die Bureau Grusenmeyer bedacht. Zo presenteert ons logo het woord als beeld en het beeld als een veelvoudig te interpreteren vorm.

Overtuigd van een open blik kiezen we voor een zorgvuldig gecultiveerde veelheid aan stemmen. Fantômas is een meervoud. We verkennen het brede spectrum van het bewegende beeld in de diepte, van streaminggigant over arthouserelease tot video-installatie. En denken ook graag aan filmmuziek, -boeken en zoveel andere expressies. Als betrokken beschouwers maken we keuzes en leggen die voor aan onze lezers. We versturen hen een uitnodiging tot lezen, tot kijken.

Netwerk

Om te helpen dat veelvoud te realiseren kan de kernredactie van Fantômas rekenen op de raad en daad van grafisch ontwerper Lauren Grusenmeyer en een extended family van bestuursleden, adviseurs en een poule gedreven auteurs. Het tijdschrift en de werking van Fantômas krijgen vorm in een voortdurende dialoog met hen.

In die dialoog betrekken we ook graag aankomende schrijvers. Fantômas is zich bewust van de filmkritische voorgangers die ons op hun schouders laten staan. In die keten is Fantômas een schakel, een brug tussen gisteren en morgen. Niet toevallig hebben we ons eerste kwartaalnummer opgehangen aan het geheugen, aan herinnering. Daarbij willen we de herinnering niet levendig houden, daar heeft ze ons niet voor nodig. Het verleden is immers niet dood. Wel wil Fantômas de belangrijkste fakkeldrager van de herinnering, de kunst die wij film noemen, de plek geven die ze verdient, in haar veelvormigheid, in haar onmisbaarheid.

Zoals voor onze andere projecten gaan we voor de begeleiding van nieuwe talenten in zee met partners die film en de kritische reflectie daarover genegen zijn. Onze samenwerkingen bouwen we op een inhoudelijke basis en hebben de lange termijn voor ogen.

We kijken ernaar uit die tijd met jullie door te brengen.

Kernredactie

Inge Coolsaet, Bjorn Gabriels, Bart Versteirt

 

Vormgeving

Bureau Grusenmeyer

 

Webontwikkeling

Système D

 

Bestuur

Zaïde Bil-Chand, Jens Van Lathem, Gertjan Willems

 

Dank aan

Abbie Boutkabout, Aubéry Escande, Charlotte Timmermans, Dana Linssen, Eline Verstegen, Laura Vandewynckel, Leni Huyghe, Luc Devoldere, Marieke Rummens, Maryam K Hedayat, Niels Putman, Orlando Verde, Sandra Coumans, TRIPOT (Marius Packbier & Aïlien Reyns), Wim Forceville, Wouter Hessels, Zeynep Kubat

 

Partners

Contact

Fantômas is een platform voor onafhankelijke filmkritiek dat reflecteert op een verscheidenheid aan filmculturen in België en daarbuiten. Het is een plek om je te verwonderen en te verdiepen in de wereld van film, je te laten verrassen door nieuwe vormen en contexten, en je te spiegelen aan interessante meningen en stemmen.

Met vragen voor de redactie kan je terecht op redactie@fantomas.be.

Lees mee

nieuwsbrief

Draag bij

doneer

Volg mee

facebook | twitter | instagram